MİSYON

Merkezimiz, Yalova Üniversitesi bünyesindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini koordine etmeyi, nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi, üniversitemiz ile diğer üniversite, kamu kurumları ve sanayi kuruluşları ile mevcut işbirliklerini geliştirmeyi ve bu işbirliklerine yenilerini katmayı, ortak projeler organize etmeyi,  Ar-ge desteği veren kuruluşların katkısını sağlayarak yeni projeler üretmeyi, sonuçları uygun platformlarda ilgililere aktarmayı görev edinmiştir.

 

VİZYON

YÜBİTAM ‘ın vizyonu, Yalova Üniversitesinin akademik bilgi birikimi ile alt yapı imkanlarını, yenilikçi yaklaşımla, diğer tüm ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde kullanarak, ülkemizde ve dünyada faydalı sonuçlar üreten saygın bir araştırma ve geliştirme merkezi olmaktır.

Etiket: Misyon & Vizyon