Sanayi AR-GE alanına destek verilir.

Hibe oranı, %75 DTM; %25 TTGV şeklindedir.

Ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir.

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri hedef kitledir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: Teknoloji Geliştirme Destek Projeleri