Destek, asgari % 50’si Küçük Ölçekli İşletmeler (1-49 çalışanı olan), % 40’ı “Kalkınmada Öncelikli Yöre” ve %60’ı “Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre”de yer alan işletmelere kullandırılacaktır.

Hibe oranı, her bir elemanın istihdamına karşılık 20.000 TL' dir. (Azami 100.000 TL. 5 istihdam için)

Destak, kayıt içi istihdamın teşviki için uygun koşullarda finansal destek sağlamak için hazırlanmıştır. Bu destekle KOBİ’ lerin uluslararası düzeyde rekabet etmeleri, ihracata yönelmeleri ve kalite ve üretim artışlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kayıtlı Eleman İstihdamı Destek Kredisi'nin vadesi 18 ay'dır. Destek Kredisi, KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu’nu (YDTF) doldurmuş ve onaylanmış KOBİ’ ler içinden Asgari % 50’si Küçük Ölçekli İşletmeler, (1-49 çalışanı olan), % 40’ı Kalkınmada Öncelikli Yöre ve %60’ı Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre’de yer alan işletmelere kullandırılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiket: Kayıtlı Eleman İstihdam Destek Kredisi - Kosgeb Banka Kredi Faiz Destekler