Bu destekle, KOBİ'lerin Dünya ortalamalarına göre düşük olan Bilgi İşlem ve İletişim altyapılarının Dünya standartlarını yakalaması hadeflenmektedir.

Verilen destek, geri ödemeli 50.000 TL, 35.000 TL, 20.000 TL ve 10.000 TL’dir.

Destek, verimlilik, rekabet gücü, ekonomik güç, elektronik ticaret, ihracat ve işbirlikleri konularında, ölçülebilir atılım yapmalarına yönelik teşvik edilmesi ve rekabetçi KOBİ'ler haline gelmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

E-Kobi Bilişim Destek Kredisi’ nin vadesi 24 aydır. İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve KOSGEB “ KOBİ Beyannamesi,Yararlanıcı Durum Tespit Formu(YDTF)ve Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş ve onaylanmış KOBİ’ leri kapsar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiket: E-KOBİ Bilişim Destek Kredisi