Değerli Araştırmacılar,

Sizleri, 24-26 Kasım 2014 tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “the 3rd International Conference on Complex Dynamical Systems and Their Applications: New Mathematical Concepts and Applications in Life Sciences” başlıklı uluslararası konferansta bilimsel çalışmalarınızı sunmak üzere davet ediyoruz.

Bu konferansın amacı farklı bilim alanlarında (Matematik, Mühendislik, Tıp, Fizik, Biyoloji, Ekonomi v.s.) çalışmalarını yürüten araştırmacıları bir araya getirmek ve ortak çalışmaların başlatılmasına katkıda bulunmaktır. Buna ek olarak, bu alanlardaki araştırma problemlerinin ve yeni fikirlerinin paylaşılabileceği bir platform oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca, bu konferans ile Profesör Marat Akhmet’in 60. yaş gününü onurlandıracağız.

Konferansta genel sunumlar (45 dakika), davetli konuşmacıların sunumları (30 dakika), paralel oturumlar içerisinde katılımcıların sunumları (20 dakika) ve poster sunumları yer alacaktır.

Genel Konuşmacılar:

-       Stephen Coombes (University of Nottingham, Centre for Mathematical Medicine and Biology, ENGLAND)

-       Albert Luo (Southern Illinois University at Edwardsville, Dept of Mechanical and Industrial Engineering, USA)

-       Huseyin Kocak (University of Miami, Department of Computer Science, USA)

-       David Swigon (University of Pittsburgh, Department of Mathematics, USA)

Davetli Konuşmacılar:

-        M. A. Aziz Alaoui (Universite du Havre, Department of Mathematics, Normandie, FRANCE)

-        Dumitru Baleanu (Çankaya University, Department of Mathematics, TURKEY)

-        Nasser-Eddine Tatar (King Fahd University of Petroleum and Minerals, SAUDI ARABIA)

-        Viktor Tkachenko (Institute of Mathematics, Dept of Differential Equations and Oscilation Theory, UKRAINE)

-        Cemil Tunç (Yüzüncü Yıl University, Department of Mathematics, TURKEY)

-        Radounae Yafia (Ibn Zohr University, Poly-disciplinary School of QuarzazateMOROCCO)

Tarih: 24-26 Kasım 2014

Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Ankara, Türkiye

Sunum özet son teslim tarihi: 15 Eylül 2014

Kabul/Red duyuru: 14 gün içinde

Makale son teslim tarihi: 15 Kasım 2014

Erken kayıt için son tarih: 15 Eylül 2014

Konferansta sunulan ve yayınlanması için gönderilen bilimsel çalışmalar, hakem sürecinden geçtikten ve kabul edildikten sonra aşağıdaki indeksli dergilerde yayınlanacaktır.


Daha fazla bilgi için, konferansın web sitesini http://cdss2014.org/ ziyaret edebilirisiniz.


Herhangi bir sorunuz olursa, bize cdsc2014@etu.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Hüseyin Merdan (Başkan)

CDSC 2014 Düzenleme Komitesi adına 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Distinguished Researchers,

We invite you to submit your scientific work for “the 3rd International Conference on Complex Dynamical Systems and Their Applications: New Mathematical Concepts and Applications in Life Sciences” to be held in TOBB University of Economics and Technology University (TOBB ETU), Ankara, Turkey, at 24-26 November, 2014.

The aim of this conference is to bring together researchers in the different research areas (Mathematics, Engineering, Medicine, Physics, Biology, etc.), and to unite our energy and possibilities in this direction. Also, we aim to form a platform at which the novel research ideas of this area will be shared.

Within CDSC 2014 we will honor Professor Marat Akhmet on the occasion of his 60th birthday.

The conference consists of plenary lectures (45 min), invited talks (30 min), contributed talks (20 min) in parallel sessions and a poster session.

Plenary Speakers

-       Stephen Coombes (University of Nottingham, Centre for Mathematical Medicine and Biology, ENGLAND)

-       Albert Luo (Southern Illinois University at Edwardsville, Dept of Mechanical and Industrial Engineering, USA)

-       Huseyin Kocak (University of Miami, Department of Computer Science, USA)

-       David Swigon (University of Pittsburgh, Department of Mathematics, USA)

Invited Speakers

-        M. A. Aziz Alaoui (Universite du Havre, Department of Mathematics, Normandie, FRANCE)

-        Dumitru Baleanu (Çankaya University, Department of Mathematics, TURKEY)

-        Nasser-Eddine Tatar (King Fahd University of Petroleum and Minerals, SAUDI ARABIA)

-        Viktor Tkachenko (Institute of Mathematics, Dept of Differential Equations and Oscilation Theory, UKRAINE)

-        Cemil Tunç (Yüzüncü Yıl University, Department of Mathematics, TURKEY)

-        Radounae Yafia (Ibn Zohr University, Poly-disciplinary School of QuarzazateMOROCCO)


Date:  November: 24-26, 2014.

Venue:   TOBB University of Economics and Technology University (TOBB ETU), Ankara, TURKEY

Abstract submission deadline: September 15,  2014

Notification of acceptance/ rejection:  Within 14 days

Full paper submission deadline: November 15,  2014

Deadline for early registration:  September 15, 2014

The papers presented at the conference and submitted for publication will be published in regular issues of  the following indexed  journals after a peer review process.

For further Information, see the conference website at http://cdss2014.org/


If you have any queries, do not hesitate to contact us at cdsc2014@etu.edu.tr

 

Hüseyin Merdan (Chair)

On behalf of the organizing committee

Etiket: 3. Uluslararası Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Konferansı Hk.