YÜBİTAM‘ın amacı, Yalova Üniversitesi bünyesindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini koordine etmek, nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,ortak projeleri organize etmek, Ar-Ge desteği veren kuruluşların katkısını sağlayarak yeni projeler üretmek, uygulanabilir sonuçları ilgililere aktarmak, konuya ilişkin danışmanlık hizmetleri vermektir.

YÜBİTAM ‘ın vizyonu, Yalova Üniversitesinin akademik bilgi birikimi ile alt yapı imkanlarını, yenilikçi yaklaşımla, diğer tüm ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde kullanarak, ülkemizde ve dünyada faydalı sonuçlar üreten saygın bir araştırma ve geliştirme merkezi olmaktır.

Etiket: Misyon & Vizyon