Nano Letters dergisinde bu yıl yayınlanan ve Xuejiao Hu, Kang Liu, Jun Chen ve meslektaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, elekronik cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkan aşırı ısıyı uzaklaştırıp, bu ısıyı elektrik enerjisine çevirebilecek bir hidrojel geliştirildi.  

Hemen herkesin bildiği üzere elektronik cihazlar kullanımları sırasında aşırı ısı oluştururlar. Bu ısı da cihazların en basit şekli ile kullanım sürelerini azaltır. Ancak bazı durumlarda cihazların patlaması ve yangınlara kadar varan olası durumlar da söz konusudur. Tüm bu nedenlerden ötürü, teknoloji firmaları bahsi geçen bu aşırı ısınmayı engelleyen soğutma teknolojileri geliştirmektedirler. Bunun yanı sıra son zamanlarda bu ısı enerjisinden bir şekilde yararlanabilme düşüncesinden yola çıkılarak çeşitli araştırmalar yapılmakta ve özellikle ortaya çıkan bu ısıyı elektrik enerjisine çevirme konusu bir odak noktası oluşturmaktadır. İşte bu amaçla Xuejia Hu ve grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ferrisiyanid, ferrosiyanit ve lityum bromür emdirilmiş poliakrilamit hidrojel filmleri elde edildi. Hidrojelin ısıtıldığında, yapısında bulunan bu iyonlardan dolayı elektrik üretebildiği görüldü. Bu süreçte hidrojelin bünyesinde bulunan su buharlaşarak sistemin soğutulmasında kullanılmış oldu ve ardından hidrojel havadaki suyu absorplayarak tekrar kullanılabilecek şekilde rejenere oldu. Hidrojelin bu özelliğini bir cep telefonu üzerinde test eden araştırmacılar, bu yeni hidrojelin cep telefonunun sıcaklığını 20 oC düşürdüğünü kaydettiler.

Kaynak: Shirui Pu, Yutian Liao, Kyle Chen, Jia Fu, Songlin Zhang, Lurong Ge, Giorgio Conta, Sofia Bouzarif, Ting Cheng, Xuejiao Hu, Kang Liu, Jun Chen. Thermogalvanic Hydrogel for Synchronous Evaporative Cooling and Low-Grade Heat Energy Harvesting. Nano Letters, 2020; DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c00800

Etiket: Elektronik Cihazlardan Çıkan Aşırı Isıdan Elektrik Enerjisi Üretebilen Hidrojel