KOBİ’lerin yapacakları yatırımların yurt içi ve yurt dışı harcamalarının finansmanıdır.

Hibe oranı, Max. 12.500.000 Euro şeklindedir.

Yatırım tutarı 25.000.000 EURO’yu aşmayan ve çalışan sayısı 500 kişiden az olan sanayi ve turizm sektöründe hizmet veren KOBİ’ler ile firma büyüklüğüne bakılmaksızın çevre koruma, sağlık, eğitim, enerji verimliliği ve bilgi temelinde ekonomik gelişim gösteren sektörlerde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Kobi Geliştirme Kredisi