Ar-Ge ve Ticarileştirme Faaliyetlerine Destek hedeflenmektedir.

Hibe oranı, Geri Ödemeli max. 3 milyon $ şeklindedir.

Orantısız temsil edildiği değerlendirilen teknoloji alanlarında "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetleri desteklenmektedir.

 Destek süresi azami 3 yıldır.

Ayırntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP)