Bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürme aşamalarında yapacağı teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme ve örnek uygulama projelerinin seçilmesi, desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması, sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yapılacak katkı proje önerisinde ve sözleşmesinde açıkça belirtilir.

Ülkemizde yerli ve yenilik odaklı enerji ekipman ve metotların geliştirilmesine katkı sağlamak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek.

Destek süresi ulusal proje bazında en fazla 36 aydır.  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: ENAR Yönetmeliği