Birer yıllık olarak belirlenen her bir teşvik dönemi içersinde, Tübitak tarafından sağlanan patent başvurusu desteğinden tüzel kişiler en fazla 20 başvuru için, gerçek kişiler ise 5 başvuru için yararlanabilirler.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış bir programdır.

İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T.C. Vatandaşları veya Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: 1602 Tübitak Patent Destek Programı