Üniversite / Kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ’lere aktarılması hedeflenmektedir.

Hibe oranı, %75 Tübitak %25 Kobi şeklindedir.

a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlarını taşır.

Destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır. Müşteri ve yürütücü kuruluş başvuruda bulundukları projeler için hibe şeklindeki diğer kamu desteklerinden yararlanamaz. Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında proje başvurusu yapamazlar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı