Bilgi ve görüş alışverişin sağlanması ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Hibe oranı, Yurt içi katılım 15.000 Uluslararası katılım 20.000 şeklindedir.

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

En az bir üniversite ile bir sanayi odası, ticaret odası, sanayi ve ticaret odası, ihracatçı birliğinin katılımcı olarak yer alması zorunludur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: 1503 Proje Pazarları