Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Hibe oranı, Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir. Toplam destek oranı;temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla %60' dır.

Ülkemiz sanayine kurumsal Araştırma Teknoloji Geliştirme yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi proje harcamalarına uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) olarak destek sağlanması hedeflenir.

Son dönem bilançosu aşağıda belirtilen kriterleri karşılamalıdır; a)Belli sürelerle nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (Dönen Varlıklar- Ortaklardan Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar) 0,25’den büyük olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynak oranının sıfır veya sıfırdan büyük ve 2,50’den küçük olması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı