Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurt dışında görevlendirilmesine destek sağlayan  2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret/değişim programlarına ek olarak, birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası projelere, ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Hibe oranı, 2011 yılı için, UBAP projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri  öncelikli alanlar çerçevesinde desteklemektir.

Proje süresi en fazla 36 aydır. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)