Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır. Proje yürütücüsü kurumlara proje bütçesi ilebirlikte bütçenin %10' u kadar kurum hissesi ödenmektedir.

Amacı, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik  projeleri desteklemektir.

Bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, müstkil başkanlıklar, valilikler, il ve büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüzel kişiliğine sahip kamu kurumları başvurabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: 1007-Kamu Kurum Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı