Çıktıların Ölçek Ekonomisine Uygun Şekilde Ticaretleştirilmesi hedeflemektedir.

Üst limiti 1.000.000 ABD Doları (geri ödemeli) oranında destek verilir.

Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların, proje çıktılarının, Ar-Ge çalışmalarını takip eden pazara hazırlık ve ihtiyaçlarının desteklenmesi. TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

 Destek süresi azami 1 yıldır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiket: Ticarileştirme Projeleri Desteği